خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / فیلم آموزشی / روند اجرا پل پیش تنیده بتنی

روند اجرا پل پیش تنیده بتنی

همانطور که در فیلم مشاهده می گردد پس اتمام بتن ریزی وکسب مقاومت لازم  کابل های پیش تنیدگی در داکت هایی مخصوص که قبل از بتن ریزی تعبیه شده است عبور داده میشود روند کار به این نحو می باشد که ابتدا یه کابل استرند تک رشته از داکت عبورداده میشود سپس باتوجه به اینکه کابلها  در فیلم به  صورت 21 رشته میباشد ابتدا این 21 رشته را بوسیله قلاب جوش داده می شود وبه انتهای کابل تک رشته که از قبل به طور کامل از داکت عبور کرده بود متصل می کنند سپس سر کابل تک رشته به یک وینچ وصل کرده تا این کابل تک ،دسته 21 رشته را با خود به درون داکت عبوردهد پس اینکه کل دسته کابل 21 رشته از محل داکت عبور داده شد حدود یک متر   از ابتدا و انتها  دسته کابل اضافه تر برش داده  می شود تا کابلهابه راحتی در سیلندر  جک پیشتنیدگی  قرار گیرند پس عبور کابل ها ابتدا  و انتهای آنها بوسیله پلیت و گوه فیکس می شوند و در آخرین مرحله کابلها آماده کشیده شدن توسط جک های هیدرولیکی می باشند نحوه کشش نیز به صورت چند مرحله ای بوده تا نیروی مورد نظر در کابلها ایجاد شود.