خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / طراحی پل / بارهای بهره برداری در پلهای راه آهن

بارهای بهره برداری در پلهای راه آهن

بارهای بهره برداری پل راه آهن براساس آیین نامه های مختلف ایران بریتانیا وآمریکا

بار قطار استاندارد آیین نامه AREMA-12 آمریکا
بار قطار استاندارد آیین نامه بریتانیا
بار قطار استاندارد نشریه 139