خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / فیلم آموزشی / تعریف بار کامیون استاندارد در نرم افزار CSi Bridge

تعریف بار کامیون استاندارد در نرم افزار CSi Bridge

بارزنده یا همان بار ترافیک پل طبق آیین نامه به سه دسته تقسیم میشود که اصلی ترین نوع آن بار زنده کامیون 40 تنی یا 400 کیلونیوتنی است که در آیین نامه به بارزنده نوع اول معروف میباشد که طول کامیون مورد نظر آیین نامه 10متر میباشد فاصله محورهای عقب از هم 1.4 مترو فاصله محور جلو از محور عقب 6 متر است در این فیلم آموزشی نحوه تعریف این بار طبق آیین نامه در نرم افزار CSI BRIDGE آموزش داده می شود.