خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / فروشگاه / ضریب کاهش همزمانی بارپل

ضریب کاهش همزمانی بارپل

در پلهایی که دارای چند مسیر عبور یا Lane می باشند براساس نشریه 139 می بایست یک ضریب کاهش همزمانی تمام مسیرهای عبوربه بارهای متحرک در #مدلسازی در قسمت Load Case اعمال گردد

تعداد خطوط عبور ضریب کاهش
یک یا دو1
سه0.9
چهار وبیشتر0.75