خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / فروشگاه / نصب تیکه گاه نئوپرن پایه پل

نصب تیکه گاه نئوپرن پایه پل

ابتدا به وسیله دستگاه کرگیر محل پایه های تکیه گاه سوراخ شده سپس بوسیله گروت مخصوص این سوراخ ها پرشده و توسط جرثقیل در محل خود قرار میگیرد . یکی از نکات مهم در نصب نشیمن گاههای نئوپرن تراز بودن آنها میباشد ولی درجاهایی که عرشه دارای شیب عرضی یا Dever میباشد فاصله بین عرشه وتکیه گاه را باملات پر مقاومت که در اصطلاح کارگاهی به آن ماتاژ اطلاق میشود را پر میکنند.معمولا باتوجه به شرایط محیطی و مشخصات کاتالوگ پس مدت زمان خاصی قطعات فوق میبایست تعویض گردد نحوه تعویض این قطعات به این نحو است که ابتدا جک های در کنار این قطعات استقرار می یابد سپس این جک ها عرشه را تاحدودی بلند کرده که وزن عرشه از روی نئوپرن برداشته شده سپس قطعه قدیمی با قطعه جدید تعویض میگردد.