خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / فروشگاه

فروشگاه

آموزش مدلسازی و طراحی شمع بتنی در نرم افزار SAP2000

طراحی و مدلسازی استخر در نرم افزار SAP2000

فایل مدلسازی پل بهمراه کند گذر

آموزش مدلسازی و تحلیل پل BOX  فلزی با قوس افقی در CSI Bridge

آموزش مدلسازی و تحلیل و طراحی کوله بتن مسلح

دفترچه محاسبات پایدارسازی گود به روش نیلینگ وانکرینگ

آموزش طراحی ومدلسازی پل بتنی با شاهتیرهای I  شکل

آموزش مدلسازی وطراحی پل بتنی با دال درجا ریز در نرم افزار SAP2000

فایل مدلسازی پل قوسی با مقطع متغیر در CSI Bridge

دفترچه محاسبات پل سگمنتال

فایل مدلسازی پل راه آهن در نرم افزار SAP2000

فایل مدلسازی پل بتنی دال درجا ریز در نرم افزار SAP2000

فایل مدلسازی پل پیش تنیده در نرم افزار SAP2000

فایل مدلسازی سردر بتنی بهمراه نقشه های اجرایی در نرم افزار Etabs