طراحی پل بتنی با شاهتیرهای I شکل ودال درجاریز

آموزش مدلسازی وطراحی

شمع های بتنی در نرم افزار

Sap2000

نحوه بدست آوردن section FACTOR

برای پوشش حریق مقاطع فلزی

آموزش مدلسازی وطراحی پل بتنی با مقطع دال مجوف

آموزش طراحی

ومدلسازی پل فولادی

آموزش طراحی

ومدلسازی پل بتنی

روند اجرا پل هشتم

اهواز

بررسی

مفهوم دیافراگم

دیافراگم در پلها

بررسی  نامنظمی

درپل ها

معرفی ضریب ضربه

در پلها

بررسی بار زنده

راه آهن

فیلم جابجایی 

پل توسط بوژی

فیلم آموزشی

روند اجرا کوله

خاک مسلح

 

فایل مدلسازی

پل پیش تنیده در

نرم افزار sAP2000

فیلم آموزشی

روند اجرایی

پل طبقاتی صدر

فیلم ترمیم پل بوسیله

کامپوزیت

fRP

آموزش طراحی پل بتنی

با شاهتیرهای  i شکل

فایل مدلسازی

پل راه آهن

درنرم افزار sAP2000

فیلم آموزشی نحوه اعمال بار کامیون استاندارد در نرم افزار

cSI BRIDGE

بررسی  ضرایب

همزمانی بارزنده درپل ها

بارگذاری

پیاده رو درپل

روند اجرا پل

پیشتنیده بتنی

مدلسازی پل:

layout lINE

فیلم عملکرد

جرثقیل دروازه ای

نحوه نصب

تکیه گاه نئوپرن

پیچ های هوشمند

اتصال اصطکاکی

Tc.Bolt

شبیه سازی زلزله بر مدل واقعی پل

آموزش بارگذاری پل در

CSI BRIDGE

فایل مدلسازی پل قوسی با مقطع عرشه متغیر در

نرم افزار

CSI BRIDGE

 

دفترچه محاسبات

نیلینگ و انکرینگ

 آموزش مدلسازی پل

PARAMETRIC VARIATION

فایل مدل سازی پل

بتنی با شاهتیرهای Iشکل

ودال در جا ریز در نرم افزار

SAP2000

بررسی اثرات مخرب

زلزله بر پلها

فایل مدلسازی پل بتنی

دال درجا ریز

درنرم افزار

SAP2000

فایل مدلسازی سردر بتنی  بهمراه نقشه اجرایی درنرم افزار

ETABS

فیلم اثرشکست ترد برشی

در سازه بتنی

دفترچه محاسبات پل

SEGMENTAL

فیلم آموزشی

مدلسازی پل در نرم افزار

CSI BRIDGE

فایل مدل سازی پل

بهمراه کند گذر

در نرم افزار sAP2000

روند اجرا پل ترکه ای در فرانسه

آموزش مدلسازی  تحلیل و طراحی کوله های بتن مسلح

اصول طراحی شاهتیرهای جعبه ای براساس

AASHTO LRFD 2014

اصول ومبانی

طراحی پل های

بتنی

راهنمای آیین نامه fHWA جهت طراحی عرشه جعبه ای پس کشیده

روند اجرایی پل HOOVER

آموزش

مدلسازی و طراحی استخر بتنی درنرم افزار SAP2000

بررسی عملکردی قاب صلب و مهاربندی دربرابر

تحلیل تخریب پیشرونده

مقایسه پلهای فولادی با شاهتیر i شکل  وشاهتیر جعبه ای

فایل مدلسازی پل فلزی با مقطع تیرIشکل