طراحی و مدلسازی استخر در نرم افزار Sap2000 بهمراه فایل مدلسازی

 

 

در این فایل آموزشی سعی شده به طراحی و مدلسازی استخر در نرم افزار SAP2000 پرداخته شود در این آموزش ابتدا استخر وقسمتهای الحاقی در نرم افزار مدلسازی و پس از تحلیل وخروجی های نرم افزاری  طراحی آن صورت گرفته است باتوجه به اینکه بیشتر دانشجویان و دانش پژوهان در مدلسازی خاک در نرم افزار دارای ابهام می­باشد در این جزوه آموزشی سعی شده به زبان ساده مبانی تئوری و  مدلسازی خاک در نرم افزار انجام و در انتها نیز به طرح سازه ­ای استخر پرداخته شود.

درحال برروز رسانی