محاسبه بار مرده مرحله دوم پل

بار مرده مرحله دوم پل چیست؟

محاسبه بار مرده مرحله دوم پل معمولا پلها دارای دونوع بار مرده می باشند بار مرده مرحله اول که شامل وزن المانهای سازه ای شامل پایه های میانی ،عرشه ،سرستون و… که نرم افزار برای محاسبه این بار به صورت Self Weight آنرا در نظر می گیرد به این ترتیب که با استفاده از وزن مخصوصی که در قسمت Materials معرفی میگردد و مشخص شدن هندسه مدل با ضرب کردن وزن مخصوص در ابعاد مقاطع ،وزن بار مرده مرحله اول محاسبه می گردد.

بارمرده مرحله دوم که شامل,وزن آسفالت ،نرده ،جدول و هر المانی که برروی عرشه اعمال می گردد که نحوه محاسبه بار مرده مرحله دوم پل و اعمال آنرا در این فیلم آموزشی نشان داده شده است.

مشاهده آموزشهای تهیه شده  مرتبط با طراحی پلها

آموزش طراحی تکیه گاههای پل و دالهای دسترسی

آموزش طراحی پلهای بتنی با مقطع دال مجوف

آموزش طراحی لرزه ای پلها به روش تحلیل دینامیکی به همراه آموزش طراحی ستونها و سرستونهای پل

آموزش طراحی پل های فولادی I شکل با دال درجا ریز

 

پک کامل آموزش طراحی پل

آموزش طراحی پل بتنی با مقطع دال توپر

آموزش طراحی پل بتنی با شاهتیرهای پیش ساخته و دال درجا ریز