پلهای لوله ای شناور

مسیر ساحل غربی نروژ بزرگراهی  است که برای سفرزمینی  در این مسیربا چالشهای زیادی درآن روبر و خواهید شد که با عث طولانی تر شدن زمان سفر خواهدشد  این چالشها عبارتند از موج های سنگین دریا، آب وهوای بد ،بسته شدن گذرگاهها بعلت تردد کشتی ها و … مسیر بزرگراه E39   قرار است این مشکلات را مرتفع کند بنابراین پارلمان نروژ طرح بلند مدتی را برای بهبود این مسیر بزرگراهی تصویب کرده است که باعث احداث بزرگراه بین دوشهر Kristiansand در جنوب این کشور و شهر Trondheim در شمال تا سال 2050  ترتیب داده شود این پروژه از 6شهر عبور می کند که زمان سفر در حالت عادی ودر شرایط فعلی با عبور از گذرگاه های مختلف 21 ساعت طول می کشد

طرحی که تصویب شده است باعث حذف انقطاع در مسیر در بزرگراه E39   میشود که زمان سفر را به نصف کاهش می دهد

کاهش زمان سفر توسط  پلها و تونلها و بعلاوه تعدادی از مسیر های زیرزمینی امکان پذیر هست 60 درصد صادرات کشور نروژ از طریق ساحل غربی صورت می گیرد بنابراین یک سیستم حمل ونقل مناسب و کاراآمد باعث منفعت زیادی برای اقتصاد ملی نروژ خواهد شد و همچنین با ایجاد اتصال بین شهرها در امتداد ساحل غربی الگوی جدید سکونت نیز در پی خواهد داشت از دیگر مزیت های این پروژه باعث اتصال دانمارک به جنوب اروپا از طریق نروژ نیز خواهد شد

اولین پلهای لوله ای مستغرق در جهان

باتوجه به وضعیت طبیعی کشور نروژ گذرگاههای متعددی در این کشور برای عبور کشتی ها وجود دارد که مسیر بزرگراهی E39 از 7 گذرگاه عبور می کند که طرح پیشنهادی برای عبور از این گذرگاهها از قبیل پلها و تونلها می باشد وگزینه ای دیگری که در نظر گرفته شده است نوع جدیدی از سازه های مهندسی می باشد که به صورت پلهای لوله ای شناور در آب است (SFTB)

برای مسیرهایی که دارای عرض و عمق زیاد هستند  و همچنین در معرض طوفانهای شدید قرار دارند استفاده از سیستم های پل معلق یا پلهایی با سکوهای  شناور، احداث آنها از لحاظ اجرایی مشکل بوده  بنابراین طرح استفاده از پلهای لوله ای شناور گزینه مناسبتری برای عبور از این گذرگاهها می باشد

زمانی که عمق بستر گذرگاه از 100 متر و عرض آن بیشتراز 2الی 3 کیلومتر باشد راه حلهای مهندسی موجود کاربردی نبوده مخصوصا استفاده از پلها شناور روی سکوهای کششی وحتی درصورتیکه گزینه  مناسبی برای عمق های بیشتر نیزباشندزیرا این پلها بدلیل جغرافیا منطقه جوابگوی طوفانهای شدیدی که رخ می دهدنیستند.

سکوی شناور کششی

به همین دلیل سیستم SFTB ( پلهای لوله ای شناور )گزینه جذاب برای گذرگاهای طویل و عمیق میباشند.

این لوله ها در زیر آب قرار گرفته و عمق استقرار آن در زیر آب  میبایست به صورتی در نظر گرفته شود که مانع جریان ترافیک کشتی ها نبوده . و بار کمتری از دریا به آنها وارد گردد.

برای حفظ پایداری قایم این لوله ها می توان آنها را به بستر گذرگاه یا قطعاتی که در روی آب شناور می باشند مهارنمود  

این طرح در  مرحله آزمایش می باشند لذا ایمنی اولولیت اصلی احداث چنین پروژه ای میباشد و مطالعاتی آزمایشگاهی برای آتش سوزی ، انفجار وتوجه به وسایل نقلیه ای که حامل مواد سوختی  وانفجاری میباشند و همچنین ریسک برخورد کشتیها   و زیر دریاییها  در دست بررسی میباشد به طور قطع پل تونلی شناور یک شگفتی در مهندسی میباشد

منبع:intelligenttransport